Swedish Swedish
Logo

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

NEPSY Debora Östman

Neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutus- ja tukimenetelmä joka täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita, perustuen valmennettavan tuen tarpeisiin. Se auttaa myönteisellä tavalla neuropsykiatrisista oireista ja toiminnan ohjauksen vaikeuksista kärsiviä lapsia, nuoria ja aikuisia. Näitä voivat olla esimerkiksi ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, muu autismin kirjon häiriö, kielellinen tai oppimisen erityisvaikeus.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat hyötyvät myös neuropsykiatrisesta valmennuksesta koska tavoitteena on antaa valmennettavalle välineitä arjen saamisessa sujuvammaksi silloinkin, kun arjen hallinta tai oman toiminnan ohjaaminen on erityisen haasteellista.

Valmennuksen perustana on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, jossa korostuvat asiakkaan omat vahvuudet, voimavarat sekä niiden hyödyntäminen.

Valmennus ei etsi vastauksia menneisyyden epäonnistumisiin, ei pohdi syitä ja syyllisiä tapahtumiin vaan pohtii mieluummin hyvää tulevaisuutta, tavoitteiden toteutumista ja päämäärien saavuttamista.

 

Ota yhteyttä

Debora Östman

Minulle on tärkeää että asiakas tulee kuulluksi ja saa uusia näkökulmia ajatustensa tueksi ja vaihtoehdoiksi. Ihmisarvon ja ihmisen kunnioittaminen, arvostava kuuntelu ja puhuminen sekä kiitollisuus ovat avainsanoja valmennustyössäni.

Olen motivoitunut ja sitoudun työtehtäviin. En näe haasteita ongelmana vaan kehittämismahdollisuutena.

Palkitsemalla onnistumisia saavutetaan tulosta, ei rankaisemalla epäonnistumisia.

Työ- ja koulutustausta

Työskentelen kehitysvammahuollossa.

  • Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen valmentaja
  • Sairaanhoitajaopiskelija, valmistuminen tammi-, helmikuu 2017.
  • Lähihoitaja
  • Merkonomi

Saattohoito/kipuhoito täydennyskoulutus

 

AJANKOHTAISTA

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet

Neuropsykiatrian lähtökohta on käsitys mielen ja aivojen erottamattomuudesta ja neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin kuuluu sellaisia neurologisia Lue lisää